CATEGORY: ББР ТВ Берлин

BBRTV Германия е основана през 2016 , като част от европейската мрежа на
BBRTV Великобритания . Тя отразява трудовия и културен живот на българите , както и сътрудничеството и културния обмен с останалите общности в Германия.