Творецът в мен от 04.01.2015

2554 views Leave a comment

 

НОВА РУБРИКА – „ТВОРЕЦЪТ В МЕН“ в която водещата
Маги Ангелова ще Ви среща с различни творци,
културни деятели и много други интересни личности.
Първото предаване ще отрази Изложбата проведена в
Kensington – London в две части

Author Bio

vili_2005

No Description or Default Description Here